Ledenraadpleging clubblad NHC

Ledenraadpleging clubblad NHC

Vindt u het voor de toekomst wenselijk een clubblad uit te brengen?
Als u van mening bent dat het niet wenselijk is een clubblad uit te brengen, kan beantwoording van de andere vragen achterwege blijven.